NAIDERek laguntza emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari Bizkaiko Foru Aldundiaren Ibilgailuen Ataleko Energia Jarduketarako Berariazko Plana 2024-2030 prestatzen. Aldundiaren 2023-2030 Energia Jarduketarako Plan Orokorrarekin eta Energia Jarduketarako Unitateen definizioarekin egindako lanari jarraipena emanez, jarduketa-unitate bakoitzaren berariazko plana egin behar da.

Lan honen bidez, 2016tik 2022ra bitartean ibilgailuen parkeko energia-aurrezpenaren bilakaera lortuko da, eta hori oinarritzat hartuko da unitate horrek Plan Orokorrarekiko 2030ean izango duen aurrezki-ehunekoa finkatzeko.