Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapen, Landa Ingurune eta Lurralde Orekako Departamentuak Gipuzkoako sustapen ekonomikoa sustatzeko programa, eskualde ikuspegiaren ekarpenaren bitartez.

Hartzailea: eskualdeko garapen agentziak

Epea: 2019ko maiatzaren 9a

Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa sustatzeko Programaren 2019ko diru-laguntzen deialdia, foru ikuspegiaren ekarpenaren bidez.

ORGANISMOA

EKONOMIA SUSTAPENA, LANDA INGURUNEA ETA LURRALDE OREKA SAILA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OBJEKTU

Foru Jaurlaritzaren Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 2ko hitzarmenean xedatutakoaren arabera Gipuzkoaren sustapen ekonomikoa sustatzeko programaren diru-laguntzak deitzea foru-ikuspegiaren ekarpenaren bidez 2019. urterako. aipatutako diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen ditu (2018ko maiatzaren 10eko 89. zk. Gipuzkoako ALDIZKARIA) eta I. eranskinean adierazitako aldaketekin.

Entitate onuradunak

Erakunde onuradunak beren eskualdean garapen agentziarik ez duten Gipuzkoako toki-erakundeek, elkarteek eta udalek osatutako Gipuzkoako eskualdeko tokiko garapen agentziak izango dira.

HAITASUNAK EKINTZAK

Ekintza diruz lagungarriak izango dira, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren lehiakortasunari dagokionez, eskualdeen gaitasun endogenoak hobetzeko eraldaketa garrantzitsua errazten duten proiektuak garatzea; garapen sozioekonomikoan eta kohesioan eragiten dutenak.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunean hasiko da eta 2019ko maiatzaren 9an 12:00etan amaituko da.< /td>