Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen eta Obra Hidrauliko Departamentuak 2019ko deialdia aurkeztu du. Lurraldean iraunkortasuna eta ingurumen-hobekuntza sustatzen duten ekintzetarako diru-laguntzak

Hiru lerro hautagarri ditu:

  1. Hondakinak eta ekonomia zirkularra

  2. Efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak

  3. GHIak eta Tokiko Agenda 21 betetzeko politika publikoak garatzea

Hartzailea: udalak, elkarteak, eskualdeko entitateak, elkarteak eta enpresak

Epea: eskaerak 2019ko martxoaren 26ra arte aurkez daitezke

Edozein galdera edo proposamenak prestatzen laguntzeko, gurekin harremanetan jar zaitezke Juan Iglesias, NAIDEReko proiektu-zuzendariaren bidez: jiglesias@naider.com

Gipuzkoako Lurralde Historikoan jasangarritasuna eta ingurumen-hobekuntza sustatzen duten ekintzak egiten dituzten udal, elkarte, foru entitate, elkarte eta enpresentzako diru-laguntzen 2019ko deialdia.< /em >

ORGANISMOA

INGURUMEN ETA LAN HIDRAULIKO SAILA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OBJEKTU
Gipuzkoako Lurralde Historikoan jasangarritasuna eta ingurumen-hobekuntza sustatzen duten ekintzak egiten dituzten udal, elkarte, foru entitate, elkarte eta enpresentzako diru-laguntzen 2019ko deialdia onartzea, eranskin gisa eransten dena ( hitzarmen honen IV) eranskina.

HARTZUN DAUDEN EKINTZAK ETA ENTITATE ONURADUNAK

Udalei, elkarteei, irabazi asmorik gabeko elkarteei eta enpresei zuzendutako diru-laguntza lerroetako lehena, etxeko eta merkataritzako hondakinen prebentzioa, berrerabilpena, gaikako bilketa eta birziklapena sustatzera bideratuko da. baita ekonomia zirkularra ere sustatzen duten beste ekintza batzuk ere.
Bigarren diru-laguntza lerroa udalek, udal erakunde autonomoek, elkarteek eta merkataritza-sozietateek udal eta eskualde mailan sektore publikoko entitateek garatu duten azterlan, plan eta proiektuak finantzatzeko erabiliko dute helburutzat: bai energia berriztagarrien erabilera eta bai energia aurreztea eta eraginkortasuna sustatzea.
Hirugarren diru-laguntzen lerroak tokiko eskalatik 2030eko Garapen Iraunkorreko Helburuetan jasotako ingurumen-helburuak lortzera zuzendutako azterlan, plan eta proiektuak prestatzea finantzatzea du helburu, baita tokiko Agenda 21ak edo beste tresna batzuk formulatzea eta hobetzea ere. garapen iraunkorrak dakartzan erronkei erantzun integratua.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

20 egun balioduneko argitalpenaren biharamunetik aurrera Eskaerak on line aurkeztea Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez, https://egoitza.gipuzkoa.eus