Arabako Foru Aldundiko Ekonomiaren Garapen eta Lurralde Orekako Departamentuak INNOBIDEAK laguntzak deitu ditu. -KUDEABIDE2019an kudeaketa aurreratuko programak garatzeko.

Hartzailea: 5 eta 50 pertsona baino gutxiagoko plantilla duten enpresak

Epea: 2019ko irailaren 27a

Innobideak-Kudeabide diru-laguntzen deialdia Araban kudeaketa aurreratuko proiektuak garatzeko 2019ko ekitaldirako.

ORGANISMOA

GARAPEN EKONOMIKO ETA LURRALDE OREKA SAILA

ARABAKO FORU ALDUNDIA

OBJEKTU

Deialdi honen helburua Arabako enpresen lehiakortasuna hobetzea dakarten kudeaketa aurreratuko ereduarekin bat datozen kudeaketa hobetzeko proiektuak laguntzea da.

ENTITATE ONURADUNAK

5 eta 50 pertsona baino gutxiagoko plantilla duten Arabako enpresek, Euskalitek egindako hasierako kontraste-txostena baliozkoa dutenak, eta kudeaketa aurreratuko ekintza-plan zehatza aurkezten dutenak, kudeaketan sendotzeko proiektua barne hartzen duena. aipatutako kontrastean identifikatutako hobekuntza-eremuen arabera.

HAITASUNAK EKINTZAK

Diruz lagundutako jarduerak kontsideratuko dira erakunde eskatzailearen kudeaketa aurreratuko ekintza-planean jasotako sendotze-proiektuen garapena (2B proiektuak), kudeaketa aurreratuaren hasierako kontraste-txostenari erantzuten diotenak, eta ezarritako puntuazioa gainditzen dutenak. 9.3 artikuluan. BOTHA 43 zk.ko 2019ko apirilaren 8a, astelehena.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau indarrean jartzen denetik hasiko da eta 2019ko irailaren 27an 14:00etan amaituko da.

Eskaera telematikoki aurkeztu behar da Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan https://e-s.araba.eus, eta eskatzaileak eskatzen du. aurretik ziurtagiri elektronikoa edukitzea.