Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak ITSASPEN 2019 Programaren deialdia egin du, C.A.ko kostaldearen sustapena diruz laguntzeko. Euskal Herrikoa.

Hartzailea: udalak eta toki entitateak

Epea: eskaerak 2019ko martxoaren 25era arte aurkez daitezke

Edozein galdera edo proposamenak prestatzen laguntzeko, gurekin harremanetan jar zaitezke Juan Iglesias, NAIDEReko proiektu-zuzendariaren bidez: jiglesias@naider.com

Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldeko eremuak sustatu eta garatzeko laguntzak (Itsaspen Programa), 2019. ORGANISMOA EUSKO JAURLARITZA

GARAPEN EKONOMIKO ETA AZPIEGITURA SAILA OBJEKTU Agindu honen xedea da 2019ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko kostaldeko eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzen deialdia egitea (Itsaspen Programa). ), otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren II. eta III. kapituluetan aurreikusitakoa. Entitate onuradunak II. kapitulua: Udalerriek kapitulu honetan araututako laguntzen onuradun izan daitezke, zuzenean edo beren erakunde autonomoen bidez, beren zuzenbide pribatuko publikoen bidez, haien sozietate publikoak; bere fundazio publikoak; nortasun juridikoaz hornitutako udal partzuergoak, Mancomunidades eta Comarcas. HARTZERAKO EKINTZAK II. eta III. kapituluetan jasotakoak.

http://www.euskadi.eus/ayudas_appa/ (ITSASPEN )

II. kapitulua:

1.– Hautagarritzat joko dira.

a) Kostaldeko herrietako oinarrizko zerbitzuak edo azpiegiturak eskaintzea edo hobetzea dakarten proiektuak, bizi-kalitatea hobetzea dakarrena. Ikusi gizarte zentroak, haurtzaindegiak, eguneko zentroak, liburutegiak, erabilera anitzeko zentroak, kirol eta turismo instalazioak eta ekipamenduak, botikinak.

b) Energia-hornikuntzarako, ur-hornidurarako eta saneamendurako, telekomunikazioetarako oinarrizko azpiegiturak hobetzea dakarren proiektuak.

c) Kostaldeko hiribilduen hiri-egokitzapena dakarten proiektuak ingurune degradatuak birgaitzeko eta irisgarritasuna hobetu.

d) Ekimen endogenoko zerbitzu eta ekipamenduen ezarpenean Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) erabilera sustatzera bideratutako proiektuak.

2.– Ez dira kontuan hartuko hauta daitezkeen proiektuak.

a) Diru-sarrerak sortzen dituzten proiektuak ez dira hautagarri izango.

24. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak eta gastuak. Diruz lagun daitezkeen kostuak kontuan hartuko dira.

1.– Proiektu teknikoak eta obra-zuzendaritzak, diruz lagundu daitekeen inbertsioaren %10eko gehienez.

2.– Urbanizazio obren gauzatze materiala.

3.– Eraikuntza lanen exekuzio materiala.

4.– Makineria eskuratzea.

5.– Erremintak eskuratzea.

6.– Altzariak eskuratzea.

7.– Informatika- eta komunikazio-ekipoak eskuratzea, bai hardwarea bai softwarea.

8.– Beste azpiegitura batzuk.

III. kapitulua:

1.– Hautagarritzat joko dira.

a) Ondare historiko-kulturala eta itsas arrantza-ondarea berreskuratzeko eta hobetzeko proiektuak.

b) Kostaldeko kulturaren ondarea osatzen duten elementu etnografikoak berreskuratzeko proiektuak.

c) natur ondarea zaharberritzeko eta hobetzeko proiektuak , gisa baita balio natural handiko lekuen garapena ere.

d) Aurreko guztiaren sentsibilizazio ekintza. span>

2.– Ez dira aintzat hartuko diruz lagun daitezkeen proiektuak.

a) Diru-sarrerak sortzen dituzten proiektuak ez dira hautagarri izango.

29. artikulua.– Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak eta gastuak. Diruz lagun daitezkeen kostuak kontuan hartuko dira.

1.– Proiektu teknikoak eta obra-zuzendaritza, gehienez ere diruz lagundu daitekeen inbertsioaren %10a.

2.– Urbanizazio obren gauzatze materiala.

3.– Zaharberritze lanen gauzatze materiala.

4.– Altzariak eskuratzea.

5.– Beste azpiegitura batzuk.

6.– Sustapen eta zabalkunde gastuak (hasieran baino ez jarduera).

7.– Proiektu eta inbertsioei lotutako azterketak. AURKEZTEKO EPEA ETA LEKUA Bi hilabete Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Kanal elektronikoaren bidez:

https://www.euskadi.eus/y22-home/ eu/