Proiektuak industria-jarduera intentsibo bat egiteak hondatutako ingurune baten naturalizaziorako, ingurumena suspertzeko eta birbalorizaziorako naturan oinarritutako irtenbideen eredu berritzaile bat izan nahi du.

Enklabe pribilegiatu batean kokatuta, proiektuak hiri inguruko espazio bat tokiko aukera gisa sustatzera bideratzen du, gaur egun egurgintza industriaren lan intentsiboak kutsatuta, Naturan oinarritutako Soluzioen bidez birnaturalizatuz. Ingurune degradatu bat berreskuratzea da, herritarren erabilera eta gozamenerako, biodibertsitatearen galerari aurre eginez eta eremuko kapital naturala eta ekosistema zerbitzuak kontserbatu eta areagotuz. Azalpen-txosten teknikoaren garapenetik, Naiderrekin lankidetzak espazioaren karakterizazio- eta diagnostiko-jarduera multzo bat barne hartuko du, baita birnaturalizazio-aukeren proposamena ere. Era berean, naturalizaziorako ez diren espazioen erabilera-aukerak bilduko ditu, bereziki birbaloratzea erabakitzen den eraikinena. Esparru horretan, haien ezarpena errazten edo bizkortzen duten finantza mekanismoak eta tresna ekonomiko posibleak identifikatuko dira.