Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzak eta, bereziki, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Batzordeak Naiderri eman dio Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Kontseiluaren Aholku Batzorde Zientifikoaren eztabaidei laguntza teknikoa eta metodologikoa emateko ardura, “Euskadiren bilakaera eta ikuspegia berrikuntzan. RIS 2023 Emaitzen analisia” dokumentua taxutzeko.

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sistemaren errealitatea Europako hainbat eskualdetan berrikuntzaren errendimendua ebaluatzen duen Europako Batzordearen txostena den Regional Innovation Scoreboard (RIS) delakoan erabilitako metodologiaren ikuspegitik ebaluatzeaz gain, Naiderren idazkaritza teknikoarekin lankidetzan gogoeta egiteko prozesu bat abiaraziko da Komite Zientifikoko kideen artean, Euskadi Europan berrikuntzan liderra den herrialde gisa duen posizionamendua indartzeko Kontseiluari helaraziko zaizkion balio-gomendioak azaleratzeko helburuarekin.