Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak Paisaia Ekintza Planak egiteko diru-laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaletxe eta Kontzejuentzat

.

ak egiteko Arabako udaletako Kontseiluak

Euskal Autonomia Erkidegoko Udalei, bai eta Arabako udaletako Udalei ere, Paisaia Ekintza Planak egiteko diru-laguntzak ematea, 2019ko ekitaldirako.

ORGANISMOA

INGURUMEN SAILA; LURRALDE ETA ETXEBIZITZA ANTOLAMENDUA

EUSKO JAURLARITZA

OBJEKTU

Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko Udalei diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzea eta deialdia egitea, lehiaketa bidezko prozeduraren bidez. Paisaia Ekintza Planak

ENTITATE ONURADUNAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Udalek eta Arabako Udaletako Udalek diru-laguntza hauen aldeko apustua egin ahal izango dute, nahiz eta Udalak eta Udalak eskabide bakarra aurkez dezakeen, zeinak aipatu behar dituena. Paisaia Ekintza Plan bakarra. Udal edo kontzeju berak bi eskaera edo gehiago aurkeztuz gero, bere sarrera-erregistroaren arabera aurkeztuko den lehenengoa bakarrik hartuko da kontuan, besteak ukatuz.

HAITASUNAK EKINTZAK

Paisaia Ekintza Plana prestatzen duen kanpoko talde baten entitate onuradunek kontrataziotik eratorritako gastuak finantzatuko dira.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

Eskaerak aurkezteko epea Agindu hau argitaratzen denetik hilabetekoa izango da.

Eskaerak elektronikoki aurkeztuko dira euskadiko egoitza elektronikoan. .eus