Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun eta Lurralde Antolamendu Sailak Udal planeamendu orokorreko hirigintza-plangintzako tresnak berrikusteko edo egokitzetik eratorritako gastuak finantzatzeko diru-laguntzen deialdia 2019.

Hartzailea: 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak

Epea: 2019ko apirilaren 30a

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei diru-laguntzak emateko 2019ko deialdia, udal plangintza orokorreko hirigintza-plangintzako tresnak berrikusteko eta egokitzeko gastuak finantzatzera zuzendua. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea, bai eta udal-eremuko hondatutako eremuak birsortzeko esku hartzeko programak ere.

ORGANISMOA

MUGIKORTASUN ETA LURRALDE ANTOLAMENDU SAILA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OBJEKTU

Oinarri hauek Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanletik beherako udalerriei diru-laguntzak ematea arautzen dute, udal-antolamendu orokorreko hirigintza-plangintzako tresnak berrikusteko edo egokitzearen ondoriozko gastuak finantzatzeko. Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea, bai eta udal-eremuko eremu degradatuak birsortzeko esku hartzeko programak prestatzea ere.

ENTITATE ONURADUNAK

Gipuzkoako Lurralde Historikoko 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriek soilik eskatu ahal izango dituzte diru-laguntza hauek.

HAITASUNAK EKINTZAK

Ondoko dokumentuak idaztetik eratorritako gastuak diruz lagunduko dira:

a) Udal-plangintza orokorreko hirigintza-tresnak berrikustea edo egokitzea.

– Adierazitako agiriak formulatzeari eta izapidetzeari dagozkion deialdiari dagozkion urteko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartean egindako gastu guztiak, baita beharrezkoak izango liratekeen testu birmoldaketei dagozkienak ere, onartuko dira. Zehazki, dokumentuak prestatzeko kontratatutako aholkularitza eta laguntza teknikoko lanak barne hartzen ditu, bai eta haiek formulatzeko eta izapidetzeko beste gastu batzuk ere.

B) Udal-eremuko eremu degradatuak birsortzekoko esku-hartze programak.

– Oinarri horretatik abiatuta, udal-eremuko eremu degradatuak birsortzeko esku-hartze programak egin eta prestatzeari dagozkion deialdiari dagokion urteko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartean egindako gastuen zenbatekoa.

Udal eskatzaileek bi kontzeptuetarako diru-laguntza eskatu ahal izango dute aldi berean.

AURKEZPEN EGUNA ETA LEKUA

Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da eta 2019ko apirilaren 30ean amaituko da.