Europako Espalazio Neutroi Iturria hartzeko Bilboko hautagaitzaren sorrera, garapena eta kudeaketa estrategikoa. Hiru urte baino gehiagoz, Bilbok Europako beste gune posible batzuekin lehiatu zuen mundu mailako instalazio zientifiko garrantzitsu baten inguruan: Espalazio Neutroi Iturria Europako gune zientifiko-enpresarial bat eraikitzeko eta dinamizatzeko. Prozesu horretan zehar, proposamen eta ekimen anitz garatu ziren, azken finean, Bilborentzat ekimenerako azpiegoitza zientifiko bat ziurtatzea posible izan zutenak. Egindako jarduera esanguratsuenetako batzuk honako hauek izan dira:

– Neutroien tekniketan Jakintza Komunitate bat garatzea.
– Gaiari buruzko Ikerketa eta Berrikuntza Zentro bat sortzea.
– Zientzia Handiko azpiegiturak enpresa-ehunari ekar ditzakeen industria-aukerak aprobetxatuko dituen Negozio Barrutiaren definizioa.
– Ikerketa Azpiegituren Foro Estrategikoko (ESFRI) Zinsli Batzordearentzat egindako “Zinsli Txostena” delakoaren prestaketa.
– Bilboko hautagaitzaren egokitasunari buruzko behin betiko eta tokian tokiko ebaluazioa egiteko agindutako Gunearen Azterketa Taldearen (SRG) bisitaren gainbegiratzea eta jarraipena.

Naiderren lanak izaera anitzekoa izan zuen, eta ESS-Bilbao Partzuergoari (hautagaiaren zuzendaritza-organo gorena) komunikaziorako laguntza teknikoa, estrategikoa eta korporatiboa eskaini zion aipatutako jarduera guztietan, eta, ondorioz, funtsezko eragilea izan zen. ESS Bilbao aukeraren arrakasta, izan ere, bigarren postuan egon arren, hautagaitzaren onurak ikusita, Europako ekimenean hasieran aurreikusi gabeko azpi-leku bat merezi zuen.

ESS Bilbao (pdf)