Naiderek bere urteetan zehar parte hartu du Europako klima-aldaketari aurre egiteko politika aktiboenetako baten ondoz ondoko gobernuek konfiguratzen.

Zentzu horretan, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila, oro har, Euskadiko klima-aldaketaren estrategia osatzen duten hainbat ekintza eta proiektu mobilizatzen eta koordinatzen aritu da. Prozesu horretan, Naiderrek etengabeko aholkularitza aditua eskaintzen ari da klima-aldaketari buruzko hainbat lizitazio eta prozeduraren bidez.

Denbora horretan, Naiderrek ekimenak gauzatzen eta zabaltzen lagundu du. Horien artean, Euskadin klima-aldaketaren kostuen balorazioa edo elementu bakanak, hala nola EAEko Klima Aldaketaren Legearen formulazioa edo karbono aurrekontuak.

Bestalde, Naider erakunde-maila goreneko Saileko lan-bilerak prestatzen lankidetzan aritu da, gaiaren nazioarteko joerei buruzko aditu-txostenak prestatu ditu eta nazioarteko klima-aldaketaren politikan izan ditzaketen azken garapenei buruzko informazio- eta alerta-zerbitzu iraunkor bat eskaini du. Euskal Herria.

Klima Aldaketaren Euskal Legearen Proiektua