2015eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (PCTi 2015) Euskadiren programazio dokumentua da zientzia, teknologia eta berrikuntzaren alorrean, eta Euskal Administrazioaren laguntza erabakigarria da ezagutza berriak sortzeko tresna gisa. euskal gizartearen aberastasun ekonomikoa, soziala, kulturala eta intelektuala Europako eta munduko testuinguruan.

PCTi2015ek 2015ean BPGren I+G gastuaren %3ra iristeko beharrezko baliabideak biltzeko konpromisoa hartzen du, eta horrek 2011-2015 aldi osoan 8.946 milioi euroko hornidura osoa suposatzen du gai honetan. Horrez gain, enpresek I+G finantzatzeko duten eginkizuna areagotu nahi da eta gastu osoaren %62 estaltzea, gainontzeko %38a finantzaketa publikorako utziz. Aukeratutako foku-eremuak honako hauetan zehazten dira: Zahartzea, Energia; Garraioa eta mugikortasuna; Mundu Digitala, eta Zientziaren Industria, eta guztira 9 helburu eta 22 ildo estrategiko ezartzen ditu, dagozkien programa eta jarduketa-tresnekin.

Naiderek politikaren orientazio estrategikoan parte hartu du, gai horretan kudeatzaile politiko eta zientifiko-teknologiko gorenen papera aholkatu, koordinatu eta dinamizatuz. Plan berri honen prestaketan izan duten parte-hartzea Naiderek Euskadin Zientzia eta Teknologiaren aldeko apustuaren emaitza da, 2004an PCTi 2010 prestaketarekin hasi zen eta urteetan zehar jarraitu du. zientzia, teknologia eta berrikuntzako ekimen politiko garrantzitsuen kudeaketa estrategikoa. Horien artean, Ikerketa Kooperatiboko Zentroak abian jartzea, Zientziaren Euskal Agendaren konfigurazioa, Eusko Teknologia Zentroak finantzatzeko gobernuak duen eginkizuna birformulatzea, baita aurrerago izan diren gobernu ezberdinen idazkaritza teknikoaren jarduera etengabea ere. elkarri Euskal Autonomia Erkidegoan.

PCTI 2015 (pdf)

Antolatzailea NAIDER