Uren 2000/60 EEEko Uraren Esparru Zuzentarauak ur-politikaren arloan jarduteko esparru komunitario bat ezarri zuen. Uraren plangintzaren eta kudeaketaren oinarrien aldaketa garrantzitsua da, baliabide hidrikoen erabilera jasangarri eta errespetuan oinarrituta.

Naiderek paper nabarmena izan du Euskadin bere ingurumen-helburuak eta aplikatu beharreko neurrien eta uraren prezioen politikaren kostu-eraginkortasuna aztertzeko mekanismo eta tresna ekonomiko batzuk txertatzeko.

Tresna hauek ezartzeko aurretiazko urrats gisa, Naiderrek hainbat azterlan egiten parte hartu zuen, hala nola “Euskadiko Ur Zerbitzuen Azterketa Ekonomikoa” eta “Euskadin Uraren Erabilera Ekonomikoaren Ezaugarritasuna” nahikoa izan dadin. “Uraren Esparru Zuzentarauaren 5. eta 6. artikuluei buruzko txostena” prestatzeko informazioa.

Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoan “IPCCren proposamenak plangintza hidrologikoko zereginetan ezartzearen hasierako ebaluazioa” egin zen, Autonomia Erkidegoan dauden hornikuntza eta saneamendu azpiegituren ezaugarri, gaitasun eta mugak aztertuz. klima-aldaketaren ikuspuntutik garrantzitsuak diren Euskadikoak, eta ur-sistemarekin zerikusia duten klima-aldaketatik eratorritako Euskal Autonomia Erkidegoan izan daitezkeen eraginen kaskada zehatza zehaztea.

Uraren kudeaketa jasangarriaren inguruan egiten ari den lan hori, gainera, “Euskadiren gaitasun estrategiko nagusiak klima-aldaketari, energiari eta uraren kudeaketa jasangarriari dagokionez” dibulgazio-dokumentu sorta prestatzean gauzatu da. Lortutako materialak Eusko Jaurlaritza arlo horietan garatzen ari den ekintza garrantzitsuenak azaltzen ditu, batez ere azken urteotan zabaldutako politika publikoak nabarmenduz.

Azken boladan, Naiderrek Uraren Euskal Agentziari (URA) lagundu dio tasen kudeaketan eta normalizazioan. Euskadin edateko uraren hornikuntza eta saneamenduaren batez besteko tarifak kalkulatzeko prozedura garatu da. Prozedura egokitu eta eguneratu ondoren eskuragarri dagoen oinarrizko informazioaren arabera, EAEko lurralde-eremu ezberdinen artean (biztanleria-entitateak, udalerriak, eskualdeak, lurralde historikoak eta arroak) edateko uraren kostuak simulatu eta alderatzeko aukera ematen du.

Uraren Esparru Zuzentarauaren Aplikazioa (pdf)