Azken urteotan, Living Lab (LL) terminoak protagonismoa irabazi du hainbat esparrutan gizarte-premiei erantzungo dieten politikak eta ekintzak diseinatzeko prozesuetan. Hala ere, LL baten definizioa eta gaitasunak, gaur egun, urruneko kontzeptuak dira jende askorentzat.

Europako Batzordeak honela definitzen ditu: “Publikoa-Pribatua-Pertsonak aliantzak” (PPP), erabiltzaileek bultzatutako berrikuntza irekirako. ” Modu zabalduagoan, LL bat benetako proben banku gisa defini daiteke, esperimentazio-ingurune baten barruan. Bertan, parte-hartzaileek elkarrekin sortzeko eta irtenbide berritzaileak elkarrekin diseinatzeko tresnak dituzte. Berrikuntza-ekosistema horiek benetako arazoen gainean garatzen dira, eta, horretarako, eragileen arteko erantzun- edo iritzi-truke iteratiboko prozesu bat erabiltzen da, denboran eragin esanguratsua eta iraunkorra sortzen duena.

Gizartearen beharretara egokituko diren produktu, zerbitzu eta azpiegitura berriak sortzeko helburuarekin, LL batek “Quadruplex Hélix” delakoaren lau hanketako ordezkariak izan behar ditu. Beste era batera esanda, sektore publikoko, pribatuko, akademikoko eta sozialeko eragileak izan behar ditu, elkarrekin sortzeko, prototipatzeko, testatzeko eta konponbideak eskalatzeko prozesuan laguntzeko, hainbat ikuspuntutatik ezagutza ekarriz.

LL batek egiten dituen jarduerak hiru maila nagusitan sailkatzen dira: Makro, Meso eta Mikro. Esparru-mailako jarduerak LL erakunde gisa antolatzean eta hura osatzen duten eragileak erlazionatzeko moduak zehaztean oinarritzen dira. Meso jarduerak LLak parte hartzen duen proiektuen definizioan eta aplikatzen dituen metodologietan oinarritzen dira. Azkenik, parte hartzen duen proiektuen barruko baterako sorkuntzarekin edo baterako diseinuarekin lotutako jarduera zehatzak mikro mailako jarduerak dira.

Berrikuntza irekiko ekosistema horiek ezartzeko orduan, eta horrelako erakundeak sortzen dituzten proiektuen bidez lortutako esperientziatik abiatuta, hainbat oztopo eta mehatxu daude, eta LL gehienek jasaten dituzte.

– Garrantzizko eragileak identifikatzea. Askotan, LLa behar bezala garatzeko, beharrezkoa da eragile sustatzaileak bere inguruko eragile garrantzitsuenak identifikatzeko azterketa zabal bat egitea, proiektu bakoitzerako euskarri izan daitezen. Analisi horren barruan, agenteak “Quadruplex Hélix” delakoaren barruan sailkatu behar dira, kategoriaren arabera, eta, ondoren, bakoitzarekin lankidetzan aritzeko gradua eta formatua definitu behar dira.

– Elkarlaneko kulturarik eza. Batzuetan, LL sustatzen duen agenteak ez badu harremanik eragile garrantzitsuekin edo interesekoekin, LLk zalantzan dagoen agente gisa duen legitimitatea ikus dezake. Horrek murriztu egin dezake beste eragile batzuek parte hartzeko duten interesa, proiektuak txertatzeko gaitasuna eta inpaktua sortzeko gaitasuna mugatuz.

– Epe luzerako ikuspegirik eza. Gaur egun sortzen diren LLetako asko hainbat eremutako eragileen parte-hartzearen bidez irtenbideak elkarrekin sortzea helburu duten proiektuen ondorioz sortzen dira. Kasu horietan, ohikoa da LL horiek etorkizun bat bistaratzeko gai ez izatea, non proiektua, zeinaren bidez sortu diren, bere amaierara iristen den eta beren jarduerari eusteko proiektu berriak bilatu behar dituzten.

Azken batean, berrikuntza irekiko laborategi mota horiek alderdi berritzailea eta hainbat funtzionalitate eskaintzen dituzten arren, ibilbide luzea egin behar da denboran zehar jasangarritasuna bermatzeko eta inpaktu-gaitasuna maximizatzeko estrategiak garatzeko.


Artikulua eskuragarri Naiderren udazkeneko argitalpenean