11_10_2012EUSKADIREN IDEIA #19 Euskal Herritartasun Gutunerako Carlos Cuerdaren eskutik

Gizarte baten bilakaera iraunkorrak bere baitan ezartzea eta unibertsalizatzea eskatzen du, ez Estatutuak eta ez Konstituzioak ezer esaten ez duten printzipio, eskubide eta hiritar-balio batzuk. Eta hemen dago Euskal Herrian hainbeste egiteko falta den. Euskadi arraza mistoko gizartea da, jatorri kultural anitzak dituena. Hamarkada batzuk apenas eman dituen gizartea demokratizazio prozesu propioa aurkitzen. Askatasuna eta berdintasuna oraindik elkarbizitza dokumentu partekatuetan jasota ez dauden gizartea. Elkartasunaren eta justiziaren bertute demokratikoak gure irudimen komuneko frontispizio batean zilaturik ez dauden lekua.

Orain badirudi azkenean frankismoaren itzal luzea eta hari loturiko ETA fanatismoa atzean uzten hasiak garela; orain, erlijioa salbatu nahi dutenen arimaz baino ez du arduratzen; orain, militarrak GKEz mozorrotzen hasita; orain administrazioak esplotatzaileak jazartzen dituela; orain justizia bere jauregiak uzten hasten dela; orain tolerantzia hori burua altxatzera ausartzen da; Bada garaia euskaldunon aberri etiko bat eraikitzeko. Gure gizartea eraikitzen den oinarrizko printzipioak jasotzen dituen Herritartasun Gutun batean oinarritutako aberria, benetan aske diren herritarron eskubideak bermatzen dituena, Euskal Herria berdinen arteko lankidetza-sistema ekitatiboan oinarrituta eraikitzen duena.
Herritartasun Gutun honek izan behar du euskaldunen arteko akordio berri honen funtsa. Ez erregimen ekonomiko-fiskala ezartzeko, ezta kudeaketa publikoaren eskumen berriak mugatzeko ere. Bizikidetza demokratikoaren aldeko kontzertua da, datozen 20 urteetarako Euskal Herria eraikitzeko oinarria. Gure proiektu partekatua, Euskadi, oinarritzen den printzipio demokratikoez hitz egiten duen Herritartasun Gutuna: askatasuna eta berdintasuna. Euskal herritarren eskubide politiko, sozial, zibil eta ekonomikoen inguruan adostasuna ezartzen duen Herritartasun Gutuna: osasunerako, hezkuntzarako, ongizaterako, etxebizitzarako, hiritar guztien berdintasun osoa eta eraginkorra, beste hainbat alderdiren artean. Herritarren Gutuna, edozein egoeratan herritarrak zapalkuntza, bazterkeria, pobrezia eta ezjakintasunaren aurka babesten dituen elkartasun eta justizia balioetan interpretatua.

Herritartasun-akordio horren oinarrietan izango da, gerora Espainiarekiko edo Europarekiko subiranotasun politiko handiago edo txikiago batera joan ahal izateko. Eta, hain zuzen ere, gaur egungo Europar Batasunean, beharbada, apur bat sakondu beharko genuke. Merkatu bateratua eta moneta bakarra eraikitzera zuzendutako araudi eta erakunde burokratiko ikaragarriarekin batera, Europar Batasunak gure Herritartasun Gutunaren idazketa argitzeko abiapuntu gisa Euskal Herriarentzat oso baliagarria izan daitekeen altxor bat ezkutatzen du: Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna. Bruselako bulegoetan ahaztu samarra bada ere, Oinarrizko Eskubideen Gutuna Batasuneko herritar guztien giza eskubideen xedapenak jasotzen dituen dokumentua da eta derrigorrezkoa dena Batasuneko estatu kide guztientzat (Erresuma Batua izan ezik) eta Poloniarentzat.

Dokumentu horretatik abiatuta, Euskal Herriak bere Herritartasun Gutun propioa eraiki dezake, gizarteak estoikoki jasandako urteetako basakeria terroristaren, fanatismoaren eta era guztietako gabezia demokratikoen ondoren gure artean oraindik izapidetzen ari den kontziliazio nazionalaren beharrezko prozesuaren parte dena. hainbeste urte.
Gure ordezkari politikoek adostuta, sentsibilitate guztien prozesu parte hartzaile eta inklusibo baten ondoren, Gutuna herritarrek onartu beharko lukete eta onartu ondoren, bere edukiak gure gizarteko kultur ondarean zabaltzeko, hezitzeko eta unibertsalizatzeko etengabeko prozesu bati ekin. Eta, ziur aski, azken zati hau denetan zailena izango da, gure gizartean oraindik hain hedatuta dauden kontrabalio batzuk aldatzen saiatuko delako.

Hauteskundeetatik aterako den hurrengo gobernuak eta presidente izango den hurrengo lehendakariak proiektu ederra izango luke tresna honekin bere herriarentzat. Bere garapenak, dudarik gabe, euskal herritar guztion askatasunera eta erabateko berdintasunera eramango gaituen proiektua.

IDEA honi buruz gehiago irakur dezakezu Carlosen Blogean.

EUSKAL HERRIKO IDEIA GEHIAGO ikusteko hemen