Planeta maila globalean eraldatze- eta ziurgabetasun-egoeran dago. Klima-aldaketak, energia-eraldaketak eta eraldaketa horiek dakartzaten gizarte- eta ekonomia-aldaketek arrisku desberdinak sortzen dituzte hirietan eta herritarrengan. Egoera horri aurre egiteko konponbideak bilatzea, beraz, ezinbesteko zeregina da gure ingurunea eta pertsonen bizi-kalitatea babesteko.

Soluzio horien bilaketan teknologia berriak aplikatzeak funtsezko zeregina du, informazioa sortzea, biltzea, interpretatzea, balioestea eta zabaltzea errazten duen euskarri birtuala emanez.

Tradizionalki, espazio-irudikapenaren teknologiak informazioaren irudikapen grafiko eta estatiko batera mugatu izan dira kasu askotan, eta, dibulgaziorako oso erabilgarriak izan arren, txikia geratzen da hiriek beren hirigintza-eraldaketan aurre egin behar dieten erronkekin alderatuta. Informazio eguneragarria eta hasierako baldintzen araberako emaitza dinamikoak ematen zituzten eredu dinamikoak eta simulagailuak egiteko behar zen konplexutasun teknikoa eta ahalegina gehiegizkoa zen.

Hala ere, Informazio Geografikoko Sistemen (GIS) eta analisi estatistikoko softwareen teknologien aurrerapenak urrats bat harago egin du, eta funtzionalitateak sartu ditu, aukera ematen dutenak bistaratze grafiko baten emaitza estatikoak online bistaratze dinamikoetara eramateko. Horietan posible da aldagai interesgarriak hautatzea, hiriko 3D simulagailu baten bidez nabigatzea eta hasierako baldintzak aldatzea, ezarri beharreko egokitzapen-neurrien inpaktua simulatzeko.

Tresna digital horiek, orain erakunde publiko zein pribatu gehiagorentzat eskuragarri daudenak, aukera ematen dute simulazioak eta aurreikuspenak sortzeko egokitzapen-neurrien eraginari buruz, hiri baten beharren zenbatespenei buruz, denbora errealeko irudikapenei buruz eta aukera kopuru handiari buruz. Adibidez, hiri batean beharrezkoa den azalera berdea eta zuhaiztia handitzea zenbatetsi daiteke, Europak eta OME bezalako osasunaren nazioarteko erakundeek proposatutako estandarrak betetzeko eta hiriaren naturalizazio horrek hiri-eremuaren barruko tenperaturen jaitsieran izango lukeen eragina neurtzeko.

Naiderretik, hainbat administraziorekin lan egin dugu tresna horiek ezartzeko, hiri-ingurune berdeagoa, herritarrekiko atsegina eta hiriek eta lurraldeek etorkizun ez hain urrunean aurre egin beharko dieten erronketara egokitua lortzeko.