8482044175_9584a17rc_nMaite Martínez Granadorekin batera prestatutako argitalpena

2004tik 2008ra bitartean kontrolatu diren 4.776 enpresen datuen analisi ekonometrikoan oinarritutako Naiderrek FECYT-rako egindako ikerketa batean (PITEC Panela), ondorioztatzen da enpresetan berrikuntzan egindako inbertsioa areagotu dela Espainiako enpresek behin betiko igoera. egindako inbertsio-esfortzua baino askoz ere handiagoa da salmentak (Azterketa osoa eta laburpen exekutiboa aurki daitezke hemen)

Datuak aztertuta, salmenten elastikotasuna berrikuntzan inbertsiorako 0,037koa dela kalkulatzen da. Horrek esan nahi luke, adibidez, Euskadin enpresa-berrikuntzan 258 milioi euro gehiago inbertituko balira (% 10eko igoera), euskal produkzio osoa 4.332 milioi euro igoko litzatekeela, BPGa urtean 1.100 euro baino gehiago igoko litzateke. biztanleko eta 18.000 lanpostu garbi baino gehiago sortuko lirateke.

Behatutako emaitzek argi erakusten dute berrikuntzan egindako inbertsioak errentagarriak direla herrialdearentzat eta horiek egiten dituzten enpresentzat. Hala ere, errealitateak erakusten digu arlo horretan Espainiako enpresek eta baita euskal enpresek egindako inbertsio-maila Europako beste herrialde batzuetan ikusten denaren nabarmen azpitik dagoela (Innovation Union Scoreboard enpresen inbertsioen indizea 0,25 eta 0,50 Espainian eta Euskadin, Espainian eta Euskadin). 0,69 Suedian, 0,56 Danimarkan, 0,64 Finlandian eta 0,63 Alemanian) erreferentzia gisa hauta genitzake.

Diferentzia horren azalpena bilatu behar da lehenik, teknologia intentsiboko jardueretan hain espezializatuta ez dagoen ehun produktiboaren ezaugarrietan, zeinetan berrikuntzan inbertsioak nabarmen errentagarriagoak diren (azterketak erakusten du salmenten eragina % 229 handiagoa dela. enpresa mota hau). Bigarrenik, eta sektore-egiturari berari estuki lotuta ere, oso litekeena da Espainiako enpresek berrikuntzatik eratorritako onurez gutxiago ezagutzea. Hau ez da Espainian soilik dagoen joera bat, prozesu berritzaileen konplexutasun handiagoarekin lotuta dago: NESTAk (Ziurgabetasun egoera, esperimentaziorako politika berritzeko politika) berriki egindako txosten batean, berrikuntzarako oztoporik garrantzitsuenak direla azpimarratzen da. informazio falta, ziurgabetasuna eta baita ezjakintasuna ere. Azkenik, hirugarrenik, merkatuei beraiei lotutako ingurumen-baldintzek eta nazio eta eskualdeko berrikuntza sistema ez hain dinamiko eta garatuek arrisku handiagoan (porrot egindako inbertsioak) eragina izan dezakete Espainian berrikuntzarako.

Datu horien ondorioak argiak dira berrikuntza sustatzeko politikarako. Argi dago berrikuntza sustatzeko neurriak funtsezkoak direla edozein industria-politikan eta, alde batetik, enpresak sentsibilizatzera, berrikuntzaren negozio-ahalmenaz jabetu daitezen eta, bestetik, baldintza hobeak sortzera. enpresa-berrikuntza-prozesuak errazten eta berrikuntza-proiektuen berezko arriskua murrizten laguntzen duen ingurunea. Atal honetan, bereziki garrantzitsua litzateke krediturako sarbidea bermatzea, enpresa-proiektu berritzaileek espero diren onurekin lotu beharko luketen finantzaketa egokia aurki dezaten eta ez hainbeste ekintzaileak benetako bermeak aurkezteko duen ahalmenarekin.