Mundua urbanizatzen ari da, munduko megahiriek ez diote hazteari uzten jendea hiriguneetara erakartzea. Ondorioz, hiri-inguruneak apurka-apurka desnaturalizatu egin dira, lurzoruaren artifizializazioa eta iragazgaitzak arazoak sortzen hasten dira hiriguneetan. Gaur egun, klima-aldaketa, ingurumen-kalitatea, elikagaiak eta ura eskuratzea eta natura naturala duten beste erronka batzuk gertatzen ari dira mundu osoan. Erronka hauek batez ere hiri-inguruneetan eragiten dute, normalean desnaturalizatuak. Euskadiko metropoli-eremuek ere lurren artifizializazio-prozesua jasan dute hiri-espatsioarekin batera.

Eusko Jaurlaritzak lurzoruaren artifizializazioaren eragin nagusiak jasotzen ditu. Euskal Herrian agertzen direnak, hauek dira:

 • Lurraldearen zatiketa eta biodibertsitatearen galera.
 • Lurzoru emankorren galera atzeraezina, izan ere, bere topografia menditsua eta finkatze-eredua dela eta, ahal izanez gero, artifizializatutako eremuak haranen hondoan kokatzen dira Euskal Herrian.
 • Inpaktu klimatikoa (eremu artifizialetan tenperatura igoera nabarmena artifizialak ez direnekin alderatuta).
 • Arroen okupazioa eta Jabari Publiko Hidrauliko eta Itsas-Lurtarren okupazioa, eta horren ondorioz ibai-ibilguetako emariak areagotu egiten dira, baita uholde-arriskua eta horien ondorio katastrofikoak sortzeko probabilitatea ere. .
 • Ur-sisteman hainbat eragin (azaleko lurpeko urak atzematea, etab.)

Artifizializazioaren arazoari bi irtenbide daude. Alde batetik, lurzoru naturalaren kontsumoa eta eskaera murriztea eta, bestetik, hiri lurzorua naturalizatu. Horretarako, hiriek eta bertako biztanleek euren burua prestatu behar dute, naturako arazoen aurretik, klima aldaketa adibidez, irtenbideak naturan oinarritu behar dira. Hori dela eta, hiri-gizarteek Naturari ateak ireki behar dizkiote, historikoki landa mundura mugatuta. Horretarako, Nature-based Solutions (NbS) hirien (bir)naturalizazioaren gakoak aurkezten ditu. Parisek dagoeneko dei egin die herritarrei hiriaren landaretza berritzeko eta 2.000 landareberritzeko baimen baino gehiago eman ditu. a> hiru urte barru.

NBSren bidez hirietan azpiegitura berde eta urdinak sartzeak onurak ematen ditu herritarren osasun fisiko eta psikikorako. Gainera, klima-aldaketaren egokitzapen eta arintzen laguntzen du eta hiri-erresilientzia handiagoa lortzen laguntzen du. Beste abantaila batzuen artean:

 • Eurite handien eragina murrizten du edukiera finkoko ekaitz-estolderia-sisteman.
 • Muturreko beroaren eragina murrizten du azpiegitura grisetan eta giza osasunean.
 • Muturreko eguraldi-gertaeren ondoren hobeto berreskura daitezkeen zerbitzuak eskaintzen ditu.
 • Hegazti eta polinizatzaileentzako ezinbesteko janaria eta habitata eskaintzen du.
 • Aisialdirako, aisialdirako eta sendatzeko guneak eskaintzen ditu.
 • Natur ondare handienen arteko konektagarritasuna areagotzen du, hala nola basoak eta hezeguneak.