Estatu Batuek munduko hiri-hondakinen %12 sortzen dute, nahiz eta biztanleriaren %4a izan. Datu honek Txina eta Indiarekin kontrajartzen du, hauek elkarrekin munduko biztanleriaren % 36 hartzen baitute, hiri hondakinen % 27 sortzen dute. Verisk Maplecroft.

Txostenak dio AEBak ez ezik, Mendebaldeko Europako, Kanada eta Australiako beste herrialde garatu batzuk ere neurri handi batean direla mundu mailako hondakinen krisiaren erantzule, ozeanoetan dagoen plastiko kantitatean ageri dena. Herrialde garatuen artean desberdintasun nabarmenak daude birziklapen-tasan sortutako hondakinen artean: Alemanian hiri-hondakinen % 68 birziklatzen den bitartean, AEBetan % 35ekoa da

.