IdenCity-k txosten bat aurkezten du, non estatuko probintziako hiriburu eta hiri autonomo guztien GDEen betetze-maila ebaluatu den. NBEk 2030 Agendan jasotako 169 helburuetatik 125 helburuen bidez egin da hori eta 295 adierazle aztertuz.

52 hiriak % 60 betetzen ditu GGEak, eta osasun eta ongizateari buruzko 3. helburuaren betetze guztien goiko aldean nabarmentzen dira, batez beste % 85ekoa betetzen du, eta behealdean, berriz, 13. helburua betetzen du. Klima Ekintzarena, % 32ko batez beste

rekin

Euskal hiriburuak ondo kokatuta daude sailkapen honetan. 17 GDEetako 10eko lehen 5en artean daude, eta horietatik lauetatik bi horietako 7tan daude. Eta bost SDG hiri horietako batek zuzentzen ditu.

Bilbo eta Donostia sailkapeneko lehen 5en artean sei eta bost aldiz agertzen dira, hurrenez hurren. Iruña eta Gasteiz, bere aldetik, hiru SDGetan lehen 5en artean agertzen dira. Gipuzkoako hiriburua sailkapenaren liderra da hiru SDGetan, kalitatezko hezkuntzan, ekoizpen eta kontsumo arduratsuan eta lurreko ekosistemako bizitzan (lehenengoan Gasteizekin eta beste bietan Bilborekin partekatzen du sailkapena).

Bilbo Aliantzaen 17. SDG liderra da helburuak lortzeko, non Iruña ere nabarmentzen den; hiri eta komunitate jasangarrietan eta ondoren Donostian eta industrian, berrikuntzan eta azpiegituretan. Iruña Osasun eta Ongizatearen liderra da, eta Gasteiz bosgarren postua hartzen duen SDG da. Nafar hiria ur garbiari eta saneamenduari dagokionez ere nabarmentzen da, non herri bizkaitarra ere ondo kokatuta dagoen. Arabako hiriburua pobreziaren amaierari dagokion lehen SDGan nabarmentzen da.