Estatuko transferentzietatik eta transferentzia ekonomikoetatik jasotako 100 euroko, unibertsitate publikoak 293 euro itzultzen dira BPGd-tik. Unibertsitate Ministerioak Bartzelonako Unibertsitateko Eskualdeko Azterketa Kuantitatiboa Ikerketa Taldeari eskatutako Espainiako unibertsitate publikoen ekarpen ekonomikoari buruzko azterlanaren datu nabarmenetako bat da, 2021eko datuekin egina.

Azterlanak unibertsitate publikoek Espainiako ekonomian duten zuzeneko, zeharkako eta eragindako eragin ekonomikoa neurtzen du. Diru aldetik SUPEk jasotzen dituen funts publikoak gizartera itzultzea adierazteaz gain, azterlanak enplegurako ekarpena kalkulatzen du, biztanleria landunaren % 2,41aren baliokidea, inpaktu osoaren % 70 hezkuntzaz bestelako sektoreetan kontzentratuz.

Azterketaren laburpen exekutiboa ministerioaren webgunean dago eskuragarri.