Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioak (FEMP) gida bat argitaratu du tokiko energia-komunitate bat abian jartzeko gomendioekin. Gida honek Espainian energia-komunitate bat nola sortu azaltzen du, bai eta beharrezko tresna juridikoak eta bertako kideentzat eta, oro har, komunitatearentzat izan ditzakeen ekonomia- eta ingurumen-onurak ere.


Tokiko energia-komunitatea energia berriztagarria ekoizteko, kontsumitzeko eta partekatzeko elkartzen den pertsona-talde bat da. Erkidego horiek partikularrek, enpresek edo erakunde publiko eta pribatuek osa ditzakete. Energia-komunitate baten helburu nagusia erregai fosilekiko mendekotasuna murriztea eta energia garbi eta berriztagarrien erabilera sustatzea da.


Tokiko energia-komunitate bat sortzeko, urrats garrantzitsu batzuk jarraitu behar dira. Lehenik eta behin, beharrezkoa da komunitatearen energia-beharrak identifikatzea eta energia berriztagarria ekoizteko aukerak ebaluatzea. Garrantzitsua da, halaber, komunitatearentzako figura juridikorik egokiena definitzea, kooperatiba edo elkarte bat izan. Figura juridikoa definitu ondoren, CELen helburuak, garatuko duen jarduera, gobernantza-organoak eta bazkideen eskubideak eta betebeharrak jasotzen dituzten estatutuak idatzi behar dira. Prozesu hori toki-administrazioak edo komunitateko kideek beraiek egin dezakete.
CEL sortu ondoren, eragiketa eta kudeaketa egin behar dira. Garrantzitsua da egin beharreko jarduerak, beharrezko aurrekontua eta eskura dauden finantzaketa-iturriak zehaztuko dituen plan estrategiko bat ezartzea. Halaber, garrantzitsua da energia-kontsumoa kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko mekanismo eraginkorrak ezartzea.


Energia-komunitate batek izan ditzakeen onura ekonomikoak eta ingurumenekoak ugariak dira. Lehenik eta behin, energia berriztagarria ekoizteak eta kontsumitzeak nabarmen murriztu ditzake komunitateko kideen energia-kostuak. Gainera, energia-komunitateek tokiko enplegua sor dezakete eta garapen ekonomiko iraunkorra sustatu. Ingurumen-onurei dagokienez, komunitate energetikoek berotegi-efektuko gasen emisioak murrizten eta klima-aldaketaren aurkako borrokan lagun dezakete. Ingurumena eta biodibertsitatea kontserbatzea ere bultza dezakete.