Lurzoruaren Kutsadura Prebenitzeko eta Zuzentzeko 1/2005 Euskal Legeak lurzoruaren nahasmendu berriak agertzea prebenitzea, premiazko kasuei irtenbideak ematea eta jaraunspeneko pasiboen ebazpena planifikatzea du helburu. Horretarako, proposamen horiek errealitate bihurtzeko Administrazio Publikoek dituzten lurralde politikako tresnak biltzen ditu. Tresna horien artean dago IHOBE Euskadiko Ingurumen Agentziak bultzatutako Lurzoru Kutsatutako Plana.

Naiderrek bere kudeaketa-sistema propioz hornitutako prozesu bat prestatzen, diseinatzen eta gauzatzen parte hartu zuen, eragile sozial ezberdinen (ekologistak eta kontsumitzaileen elkarteak) parte-hartze zuzena, proaktiboa eta eraginkorra bermatzen zuena, sektoriala (higiezinen sustatzaileak eta eraikuntza enpresak; enpresarien elkarteak). ; abokatuak, notarioak eta erregistratzaileak; lanbide-elkarteak) eta estatuko instituzionalak (Eusko Jaurlaritza, aldundiak eta udalak). Eragileek Planaren konfigurazioan parte hartzeko prozesuaren biziberritzearen baitan ere sartu zen.

Ondoren, Naider Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailari laguntza estrategikoa ematen aritu da Euskal Autonomia Erkidegoan kutsatuta egon daitezkeen 7.000 gune baino gehiagoren kudeaketarekin lotutako gai ezberdinetan.

Agian azpimarratzekoa da, zentzu horretan, kutsatutako lurzoruaren politikarako ereduak eta finantzaketa-tresnak identifikatu eta diseinatzea edo Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru Kutsatutako Funtsa (Ihobe) diseinatzeko jarraibideak prestatzea.

Kutsatutako Lurzoruetarako 2007-2012 Plana (pdf)