Zerbitzuak

Aholkularitza estrategikoko eta eraldaketa eta kudeaketa prozesuetan laguntzeko zerbitzuak eskaintzen ditugu, eta tresnak inplementatzen ditugu azterketa eta posizionamendurako, jarraipenerako eta ebaluaziorako. Tokiko eta lurralde-eraldaketako jarduerak eta ekimenak bultzatzen ditugu, eta ezagutza aktibatzeko eta zabaltzeko jarduerak gidatzen ditugu, prestakuntza jarduerak barne.

Plangintza estrategikoa

Teknologia, ingurumen eta lurralde politikei buruzko hausnarketa estrategikoko eta plangintzako proiektuak. Jarduera horren bidez, aholkuak, aukerak edo jarraibideak ematen zaizkie eragile politiko, ingurumeneko, sozial eta teknologikoei, plan, ekimen eta jarduera-programa gisa..

Analisi aditua

Naiderrek autoritate intelektuala eskaintzen du sektore, teknologia eta inbertsio publiko edo pribatuen analisiari buruz. Enkarguzko aditu-txostenak egiten ditu, tokiko eta nazioarteko posizionamendu-rankingak egiten ditu, eta aukera-balorazioak egiten ditu politika, azpiegitura edo proiektuen inguruan.

Jarduketen baterako kudeaketa

Kudeaketan eta gauzatzean laguntzea. Proiektuak eta esku-hartzeak kudeatzeko eta modu operatiboan garatzeko laguntza teknikoko jarduerak. Euskarri teknikoa, kudeatzeko gaitasuna eta alde anitzeko koordinazioa eskaintzen ditugu.

Pertzepzio analisiak

Eragile edo stakeholder-en artean pertzepzio analisiak egiten ditugu, eta horien ekarpenak eta balorazioak garrantzitsuak dira gai jakin baterako. Online inkestak egiteko tresna bat eskaintzen dugu, xede-taldearekin modu arin, erraz eta eleaniztunean harremanetan jartzeko aukera ematen diguna. Hortik abiatuta, lortutako balorazioak gehitu, aztertu eta pertzepzio txostena bera burutzen da.

Ebaluazioa eta monitorizazioa

Tokiko eta eskualdeko politika publikoen, inbertsio estrategikoen eta jarduketen eragina ebaluatu eta baloratzeko laguntza-zerbitzua. Ex-ante ebaluazioak eta ex-post ebaluazioak Ebaluaziorako diseinu metodologikoa. Datuak biltzea eta egituratzea. Monitorizazio-tresnak garatzea eta inplementatzea.

Gobernantza

Kudeaketa publikoko tresnak (agentzia publikoak, fundazioak, I+Gko eragileak, erakunde-sarea) aztertu, egokitu eta berrantolatzeko zerbitzua, publikoaren balioa arrazionalizatzeko eta kudeaketa-tresnak planen eta politiken behar aldakorretara egokitzeko.

Parte-hartze prozesuak

Laguntza teknikoa eta logistikoa politika eta jarduera publikoak definitzeko partaidetza-prozesuetan, bai eta enpresa/erakunde batek taldeko kideen artean edo bere laguntzaile eta bezero sarearekin barne-elkarrizketan laguntzeko prozesuetan ere.
Formatua: parte hartzeko dinamika presentzialak eta/edo birtualak.

Elkar-ikaskuntza tailerrak

Jardunaldi erdiko topaketak, ikaskuntza partekatura bideratutako gai interesgarrien inguruan, baina baita bertaratutakoen artean aliantzak eta proiektuak eraikitzera ere.

Formatua: lantaldea, osoko bilkurak eta ondorioak.

Business Smart Strategy

Negozio-planak, plan estrategikoak eta birkokatze-planak egitea, berrikuntzaren, lehiakortasunaren eta ekonomia zirkularraren ikuspegitik, besteak beste. Enpresekin, enpresa klusterrekin eta ikerketa eta garapen teknologikoko zentroekin, unibertsitateekin eta agentzia publikoekin lan egiten dugu.

Ezagutu gehiago gure proiektuen inguruan