G+20 prozesua Gipuzkoako Foru Aldundiko (Euskadi) Bulego Estrategikoak bultzatutako lurralde hausnarketa ariketa bat izan da eta epe luzerako estrategia bat sortzeko balioko lukeena zehaztea du helburu. Etorkizunari begira ekintza proaktiboaren dinamika, Gipuzkoako ehun sozial eta ekonomikotik eta beretzat, bere erakunde-sarea barne.
Gipuzkoa 2020-2030 Estrategiak Gipuzkoako lurraldearen etorkizuneko bilakaera baldintzatzen duten megajoerak aztertzen ditu eta Bulegoak Gipuzkoako gizarteari eta bere eragile publiko zein pribatuei hurrengo bi hamarkadetan aurre egiteko proposatzen dizkien beharrezko eraldaketak ezartzen ditu.
Naiderrek proiektu garrantzitsu honetan duen eginkizunak diseinuaren eta abiaraztearen hasierako faseetan prozesuaren koordinazio orokorrerako laguntza teknikoa barne hartzen du, baita ondorengo garapenean eta sozializazioan ere.
Lehenik eta behin, G+20 prozesuaren mapa prestatu zen, prozesuen eta zereginen egutegi zehatzarekin, baita abian jartzeko beharrezkoak diren oinarrizko dokumentuak prestatzeko ere.
Bigarrenik, G+20 prozesuaren koordinazio orokorra artikulatu zen, eginkizun guztiak, mugarriak, ekitaldiak, aurkezpen aktak, hitzaldiak, dokumentuak prestatzea, batzordeak sortzea, aurreikusitako garaietan behar bezala garatu zirela ziurtatuz.
Hirugarrenik, Naiderrek euskarri eta dokumentu ezberdinetan sortutako edukien koherentzia bermatzeaz arduratu zen, baita G+ prozesua informatu, komunikatu eta sozializatu zen euskarri eta formatuetarako edukiak planifikatu, gidatu eta ekartzeaz ere.
Idazkaritza teknikoaren lanarekin eta prozesuaren koordinazioarekin lotutako lanak egiteaz gain, prozesu honen azken emaitza idatzi du Naiderrek.
Gipuzkoako Lurralde Estrategia (pdf)