Gas naturalaren, elektrizitatearen eta petrolioaren prezioen igoerak energia-merkatuak desorekatu ditu, eta horrek, espekulazioarekin batera, prezioen hegazkortasuna eta energia-segurtasunik eza ekarri du mundu osoan. Testuinguru horretan, Energia Kontingentzia Planak sortu ziren, egungo energia krisiari erantzuteko tresna gisa

Energia Kontingentzia Planak energia-egoerari erantzuteko funtzionamenduari buruzkoa da, hartutako planak eta helburuak aldatu ez daitezen edo, hala badagokio, kanpoko eraginen oihartzuna gutxitzeko.

Energia Kontingentzia Plana prestatzeko hainbat urrats metodologikotan oinarritzen da:

1/ Identifikatu mehatxuak eta izan dezaketen eragina. Adibidez, gas naturalaren prezioen igoera eta horrek enpresen produkzio-gaitasunean eta biztanleriaren sektore ahulenetan duen eragina.

2/ Erronkak eta aukerak zehaztea. Energia egonkortasuna bermatzeko eta inpaktua murrizteko erantzun behar diren erronkak eta baita sor daitezkeen aukerak, hala nola Energia Berriztagarriak edo Energia Eraginkortasuna.

3/ Ekintza neurrien garapena. Talde bakoitzaren beharretara bideratzeko sektorekako banaketa proposatzen da, eta sektore horretarako neurri mota egokienak hautatzeko: Administrazioa, enpresak eta herritarrak.

•Neurri ekonomikoak: Laguntzak, Inbertsioak, Fiskalitatea

•Legegintzako neurriak: Legedia eta araudia

•Sentsibilizazio neurriak: Komunikazioa, sentsibilizazioa eta informazioa, ohiturak aldatzea.

•Neurri teknikoak: Lankidetzak eta laguntza teknikoa

4/ Kontingentzia Energetikoaren Plana egitea. Txosten bat garatzea, planteamenduak modu estrategikoan eta hausnarketan justifikatzen dituena, helburuak finkatzen dituena eta neurrien osaera antolatzen duena. modu argia.

5/ Gobernantza- eta finantzaketa-eredu bat osatzea funtsezko eragileak erlazionatuz, Planaren ezarpen eraginkorra eta sektore ezberdinetako neurrien aplikazioaren jarraipena bermatzeko.

6/ Jarraipen- eta ebaluazio-sistema, neurriaren bilakaera eta eraginkortasuna lehen puntuan identifikatutako arriskuekiko kuantifikatu ahal izateko.

Urrats metodologiko hauek Larrialdi Planak prestatzeko bide gisa proposatzen dira, baina, nolanahi ere, lurralde-ezaugarrietara, Planaren esparrura eta lortu nahi diren helburuen anbiziora egokitu behar dira. .< /p>