2972166647_3ab65bfc=66Badirudi. Edo hori esaten dute biltzen dituen zenbakiek Loogic blog-eko argitalpen honetan non inbertsio nagusiaren berrikuspen bikaina egiten duen erdal enpresa berrietan egindako eragiketak azken urtean:

41 eragiketa egin ziren 2009an 37rekin eta 2008an 47rekin alderatuta.
Guztira 4 eskuratze-eragiketa 2009ko 1 eta 2008ko 10ekin alderatuta.
Inbertsio osoaren 520.280.000 euro 2009ko 85.700.000 eta 2008ko 175 milioiren aldean, inbertsioaren hazkundea oso nabarmena da, Edreams-en 250 milioiak 270.280.000 eurotan utziko lituzkeenak ere deskontatuta. 2010ean 2009an baino hiru aldiz gehiago inbertitu zen (dakigun datuen arabera)

Ez da datu txarra Internetentzat urte negargarria izan den sektore askotan. Zalantzarik gabe, erreferentzia horiek ekintzaileen belaunaldi berri bat bultzatu dezakete Espainian entitate jakin bat izaten hasten den eta izaera globala duen merkatu batean, erdal merkatuan, aukera izugarriak eskaintzen dituen sektore batean.

Bestalde, ASCRIk baieztatzen du Arrisku Kapitalaren inbertsioa 2010n zehar bikoiztu egin zen 3.435 milioi eurora iritsita. Berrikuntzarako beste seinale on bat.