Hirietako biztanleen %80.jpg

Kezkatzeko Osasunaren Mundu Erakundeak argitaratutako datuk agerian uzten du %80ak munduko hiri-eremuetan bizi diren pertsonen artean, erakundeak berak ezarritako mugetatik gorako aire kutsatua jasaten da. Harago joanda, 100.000 biztanletik gorako hirietako biztanleen % 98k OMEren estandarrak betetzen ez dituen airea arnasten du errenta baxuko eta ertaineko herrialdeetako hirietan, eta % 56ra jaisten da diru sarrera altuko herrialdeetan.

Errenta handiko herrialdeetako hirietan, kutsadura-mailak hobetu egin dira 2008 eta 2015 artean, eta horrek ez du eragotzi epe horretan airearen kutsadura-maila globala % 8 handitzea. OMEren irizpideen arabera, urteko PM2,5 mailak ez du 10 μg/m3 gainditu behar, eta PM10 mailari dagokionez, 20 μg/m3. Asiako hego-ekialdeko eta ekialdeko Mediterraneoko hirietan, mailak bost-hamar aldiz OMEren mugen gainetik daude, baina kutsadurak gehien kaltetzen dituen eskualdeak dira. OMEren azterketa 67 herrialdetako 795 hiritako datuak erabiliz egin da.

Airearen kutsadurak 3,3 milioi heriotza eragiten ditu urtero.