Bere ekoizpen-prozesuak hobetzeko eta materialen eta baliabideen erabileran intentsiboenak lekuz aldatzeko joera europarrak material produktibitatearen adierazle hobeak bihurtzen ditu. Hala ere, kontinenteko herrialde batzuek kontsumoaren bidez zeharka oso aztarna material garrantzitsua sortzen jarraitzen dute.

Suitza eta Herbehereak bi arrakasta-istorio dira. eraman du Produktibitate materialaren indize onenak dituzten herrialdeen sailkapena (zehazki, erabilitako material-unitate bakoitzeko, BPGaren 6,4 $ eta 6,2 $ sortzeko gai dira hurrenez hurren) eta, horrez gain, biztanleko materialen kontsumoa aurkitzen da munduko batez bestekoen azpitik.

Horren adierazleak lortu dituzten beste herrialde batzuk produktibitate materiala ere oso nabarmena nazioarteko testuinguruan (neurri handi batean zentratutako ekonomia baterako bilakaerak azaltzen du zerbitzuak), ez dira gai per capita beren aztarna materiala murrizteko dena ez bada kontrakoa. Europar Batasunaren barruan, Irlanda, Luxenburgo eta Austria nabarmentzen dira, inguruan dagoen per capita materialaren kontsumoarekin 19-25 tona. Materialen batez besteko kontsumoa ia bikoiztu duten zifrak globala. Espainiak zazpigarren produktibitate-adierazle onena (4,2) erakusten du munduko eta bere per capita kontsumo materiala (9,2) batez bestekoaren azpitik jarraitzen du Europako eta mundu mailakoa.