Duela egun gutxi batzuk prentsa lehen orrialdean izango duen eragina agertu zen. BPGaren zifrak Kontu Nazionalak prestatzeko aldaketa metodologikoa 2010eko Europako Kontuen Sistemara (ESA 2010) egokitzearen ondorioz, hobekuntza estatistikoak eta beste aldaketa batzuk, besteak beste, legez kanpoko jardueren estimazioa. Estatistika Institutu Nazionalakren kalkuluen arabera, horrek BPGaren %2,7 eta 4,5 arteko igoera ekarriko du. %.

Noski, horrek ez du esan nahi hobeto gaudenik edo aberatsagoak garenik, besterik gabe, neurtzeko dugun metodoa (edo eskala) aldatu dugula. Tristea litzateke, dena den, aldaketa metodologiko hauek Europak ezartzen dizkigun zorra eta defizita kontrolatzeko eskakizunen aurrean gure jarrera nolabait mozorrotzeko erabiliko balira. Apustu egingo banu, nire eskaintza aprobetxatzea izango dela jarriko nuke, baina hori laster ikusiko dugu hitzaldietan…

Baina honetaz guztiaz harago, ekoizpena ondo neurtzeko Europako kezka honetan, oso laudagarria dena, herrialdeen artean behar bezala konparatzeko eta politika eraginkorrak egiteko bide bakarra delako, neurtzeko gai ez ginena txertatzeaz ere kezkatu beharko genuke (legez kanpokoa eta ekoizpen informala eta beste elementu batzuk), kontuetan gehiago sartzen ari garen eta kezka gutxikoak diruditen guztiak kentzeagatik ere. Klima-aldaketa, airearen kutsadura, ur-masak eta lurzorua, gure kapital naturalaren hondatzea eta gure BPGaren % 5 baino askoz gehiago suposatzen duten beste kanpo-eragin negatibo asko ezagutzen dituzte.