akredita testu graduatzailea

Azterketa, hausnarketa eta kontsulta prozesu luze baten ostean eta 2020ko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Plana onartu ostean, Eusko Jaurlaritzak 109/2015 Dekretua, uztailaren 23koa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duena. Aldaketa oso esanguratsuak biltzen dituen dekretua ez da oztopo gaindiezina izango eragile nagusiek eskakizun berriak bete eta nahi izanez gero berriro akreditatzeko, baina dudarik gabe mugarri giltzarri bat izango da, horretara behartuko dituena. hausnartu eta egokitu politika zientifiko-teknologikoko jarraibide berrietara.

Sartutako aldaketen artean, hiru dira Naiderrek garrantzitsuenen iritzitakoak: lehenik, eragileen tipologia sinplifikatu eta antolatuago bat ezartzen da eta honekin zifrak eta motak aurrekoekin biderkatu ziren egungo egoera zuzentzen da ondorioz kaltegarria. horrek, dudarik gabe, dakartzan ondorioak eta disfuntzioak. Horrez gain, dekretu berriak hobeto zehazten ditu sistema osoan eginkizun jakin bat lotzen zaion tipologietako bakoitzaren funtzioa eta eginkizuna, euskal zientzia, teknologia eta berrikuntza politikaren helburu estrategikoei lotuta. Ildo horretan, ez dago zalantzarik Hezkuntza Sailaren, Osasun Sailaren eta Garapen eta Lehiakortasun Sailaren orbitan dauden eragileen arteko koherentzia estrategikoa errazten duen arau-aurrerapen garrantzitsu bat ere egon dela. Etorkizunean gehiago sakondu beharko den bidea da, eragile guztien integrazioa eta harmonizazioa gehiago indartzeko.

Bigarrenik, eragileak egiaztatzeko irizpide zorrotzagoak ezartzen dira, eta hori bereziki esanguratsua da Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren esparruko eragileen kasuan. Kasu honetan, erakundearen egitura, finantzaketa, gobernantza eta kudeaketari dagozkion baldintzak bete behar dituzte, baita 2020rako Ekintza Plana aurkeztea ere. Teknologia Zentroen eta CICen kasuan, 2020rako Ekintza Plana. erreferentziako puntuazio-taulan ezarritako estandarrak lortzeko ekimenak identifikatu behar ditu, eta hori, zalantzarik gabe, oso baldintza garrantzitsua da, zentroak beren estrategiak birplanteatzera eta politika zientifiko eta teknologikoarekin bat egitera behartuko dituena. Bide beretik, oso interesgarria litzateke sareko beste eragile batzuekin joera bera jarraitzea, eta bereziki funts publiko gehien jasotzen dutenekin, eragile mota bakoitzari dagozkion aginte-taulak prestatzen aurrera eginez eta epe ertain eta luzerako euskal zientzia eta teknologia politikaren jarraibideak.

Azkenik, akreditazio-prozedura arautua ezartzen da, analisi, ebaluazio eta ebazpenaz arduratuko diren sail anitzeko organoekin. Era berean, Sareko Agenteen Erregistroa sortzen da, zientzia, teknologia eta berrikuntza sisteman inplikatutako hirugarrenekiko gardentasuna emateko balioko duena. Zalantzarik gabe, mekanismo hauek denboran zehar sarearen gobernantza eraginkorra errazten duten prozesuak garatzeko gakoa izango dira. Gure ustez, mekanismo hauek asko indartuko dira sarearen beraren funtzionamendua hobetzen duten tresna berriak ere sustatzen diren neurrian, bere dinamismoa eta proiekzioa indartuz, bai barnean bai kanpoan. Sare bati benetako indarra eskaintzen diona, berau osatzen duten eragileez gain, haien arteko harremanen aberastasuna dira osagarritasun eta eskala-ekonomia mota guztietako aprobetxatzeko.

Oso laster sarean egon daitezkeen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemako eragileak dagozkien kategorietan akreditatuko dira eta haien bilakaera eta jarduna egiaztatu ahal izango da. Zalantzarik gabe, etorkizun hurbilean gertutik jarraitu beharko den euskal zientzia, teknologia eta berrikuntza politikaren ibilbide beteranoan oso urrats garrantzitsua.

Naiderrek eskaintzen duen zerbitzuari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, egin klik hemen.