Ekainaren hasieran, Europako Batzordeak Euskadik egin duen ekarpena nabarmendu du Garapen Iraunkorreko Helburuak (GGE) lurralde mailan politika publikoen aplikazioan txertatzeko.

Hau ez da lehenengoa Batzordeak bere ekimenetan Euskadiren lana nabarmentzen duen garaia garapen iraunkorraren inguruan gobernuak. 2020an Batzordeak eta ELGAk ibilbidea nabarmendu du Borondatezko Jarraipen-txostenetan (Borondatezko Tokiko Berrikuspena) non lurralde bakoitzak aurrerapenaren berri ematen du SDGak. 2020ko txostenak plangintza aktiboko tresnak biltzen ditu urtean zehar eta egindako ekimenak. Hemen uzten dugu txostena zure irakurketa:

I. Euskadiko Agenda Euskadi 2030

Oraingo honetan Batzordeak jarduerari buruzko bi txosten argitaratu ditu Euskadi 2030 Agendaren aplikazioan. lehen txostenak azken urteotan egindako lana aurkezten du “GDEen Euskal Ekosistema”ren garapena eta aplikazioa. The bigarren txostenak errazten duten eskualdeko adierazleen panela argitaratzen du Euskadiren kasu zehatzerako Europan GGEen jarraipena, Nafarroa eta Flandria.

Hemen uzten dugu bideoa saioaren interes gehiago izateko.