EBk kontsumo eta ekoizpen jasangarri baterantz egiten duen aurrerapena bizkortzeko, batzordeak proposatu du estatu kideek 2030erako lortu behar dituzten elikagaien hondakinak murrizteko legezko helburu lotesleak ezartzea. Zehazkiago, 2030. urtearen amaierarako elikagaiak alferrik galtzea murrizteko beharrezko neurriak hartzera behartuta daude estatu kideak:

  • % 10ean, prozesamenduan eta fabrikazioan,
  • % 30ean (per capita), txikizkako merkataritzan eta kontsumoan batera (jatetxeak, elikadura-zerbitzuak eta etxeak).

Lege-proposamenak hondakinei buruzko esparru-zuzentaraua aldatzen du, eta estatu kideek 2027. urtearen amaierarako egindako aurrerapenen berrikuspen formala aurreikusten du. Batzordeak, orduan, estatu kideek egindako aurrerapenen berrikuspen formala egingo du, helburuak egokitzeko aukera barne, baldin eta ebidentziak iradokitzen badu EBk are gehiago lagun dezakeela anbizio globalean.

Bestalde, ekoizleak ehungintzarako duen erantzukizun zabalari buruzko nahitaezko plan harmonizatuak sartzea proposatu du batzordeak EBko estatu kide guztietan. Ekoizleek ehun-hondakinen kudeaketa-kostuak estaliko dituzte, eta horrek pizgarriak emango dizkie hondakinak murrizteko eta ehun-produktuen zirkulartasuna handitzeko, produktu hobeak diseinatuz hasieratik. Ekoizleek ordainduko duten kopurua ehunen ingurumen-jardueraren arabera doituko da, “eko-modulazioa” izenez ezagutzen den printzipioa.

EBko ekoizlearen erantzukizun zabalduari buruzko arau erkideek ere erraztuko diete estatu kideei 2025etik aurrera ehunak bereizita biltzeko betekizuna aplikatzea, ehun erabiliak berrerabiltzeko sailkatzen direla eta berrerabili ezin dena lehentasuntzat birziklatzera bideratzen dela bermatuz. Proposamenak, halaber, ehun-hondakinak gaizki hornitutako herrialdeetara legez kanpo esportatzearen arazoari heltzen dio, haiek kudeatzeko. Lege berriak hondakina zer den eta ehungintza berrerabilgarritzat zer hartzen den argituko luke, berrerabileraz mozorrotutako hondakinen esportazioarekin amaitzeko.

Batzordearen legegintza-proposamena Europako Parlamentuarekin eta Europar Batasuneko Kontseiluarekin negoziatuko da orain, legegilekideek legegintzako prozedura arruntaren arabera onar dezaten.


Irudi nagusia: Sigmund Unsplash-en