EAEko Jasangarritasun Energetikoaren 4/2019 Legea betetzeko, Naiderrek laguntza eman dio BFAri lege horrek administrazio publikoentzat ezartzen duen Jarduketa Energetikoaren Plan Orokorra egiteko.

Planak lehen atal bat jasotzen du, BFAren titulartasuneko eraikinen, instalazioen eta parke mugikorraren inbentarioak eta energia-kontsumoak jasotzen dituena, 2016tik 2021era. Ondoren, horien analisia eta diagnostikoa egiten da, Legeak ezartzen dituen murrizketa-helburuak kontuan hartzeko erreferentziazko oinarri-urtea finkatzeko.

Hurrengo atalean, plana eta ekintza-plana artikulatuko diren Energia Jarduketarako Unitateak definitu dira. Lau taldetan sailkatutako 41 ekintza sartu dira, eta honako hauek zehaztu dira: sail arduraduna, denbora-esparrua, helburua, deskribapena eta jarduerarako aurrekontua, bai eta jarraipen-adierazleak ere. Azkenik, planak auditoretza-, prestakuntza- eta jarraipen-planak barne hartzen ditu, baita aurreikusitako aurrezpen energetikoko agertokiak ere, planaren jarraipen- eta ebaluazio-sistemarekin amaitzeko.

Horrela, PGAEren lanketa prozesu parte-hartzaile baten barruan egon da, eta BFAk EAEko Jasangarritasun Energetikoaren Legea eta 2030erako helburuak betetzeko balio izango duen ibilbide-orria da.