4/2019 Legea Euskadin energia-iraunkortasunaren alde guztiak bultzatzen ditu Euskal administrazio publikoak trantsizio energetikorantz aurrera egiteko. Udalek badakite helburuen lorpena dela kontsumoa eta isurketak murriztea eta eraginkortasunaren hobekuntza eta energia autokontsumoa konsistorioko ekintzetatik pasatzen da.

A bidez metodologia sinplea Amorebieta-Etxano bere trantsizio energetikoa antolatzen ari da, horrek Udala eredugarri eta aldaketa guztien traktore izatea ahalbidetuko du hori sektore guztietan gertatu behar da. Era horretan, kontsumitutako energia udalerrian guztiz beharrezkoa da eta jatorri berriztagarria.

Metodologia legegintza-analisia, udalerriaren energia- eta klima-egoeraren diagnostikoa eta bide-orri baten eraikuntza izan ziren.


Zornotza-Etxanoko lurraren erabilerak xurgatzeko ahalmena zehazteko.

In lerro hori bera bildu da udalerriko arrisku klimatikoen diagnostikoan, klima aldaketak Zornotzan nola eragingo duen ikusiz tenperaturak eta prezipitazio-erregimena. Aldi berean, aztertu dute udalak energia instalazioaren arloan aurkezten dituen aukerak energia garbi eta tokikoen ekoizpenean aurrera egiteko berriztagarriak..

Egitasmoa udaleko langile politikoei bide-orria aurkeztearekin amaitu zen. Horrez gain, Energia Iraunkortasunerako Ekintza Planean txerta daitezkeen ekintzak lehenesteko ariketa egin zen.

Zornotza-Etxanotik biztanleko BEG isuriak

Beharrezko informazioa lortzeko, Eusko Jaurlaritzaren plataforma irekietatik eta Udalsarea 2030 euskal udalen saretik datuak jaso dira, hainbat iturritatik informazioa biltzen duena.
Datu bilketa horretan oinarrituta, egin du. sektore ezberdinen energia-kontsumoa zein den jakin ahal izan da, baita azken urteotan izan duen bilakaera ere.


Energia berriztagarrien ekoizpenaren partaidetza Amorebieta-Etxanon

Era berean, udalerriak karbono neutraltasuna lortzeko eta klima-aldaketaren aurka borrokatzeko duen xurgapen-ahalmena kalkulatu ahal izan da.