NAIDEREk industria-poligonoen Naturalizazio-proiektua amaitu du. Industriaguneetan gauzatu beharreko aurrekaririk gabeko proposamena. Plana Natura 2000 sareko eremua den Aiako Peñak Parke Naturala eta Jaizkibel mendia lotzen dituen korridore ekologikoaren bi aldeetan kokatuta dauden industrialdeetan egiteko diseinatuta dago.

Aiako Peñak – Jaizkibel korridore ekologikoko industrialdeak Naturalizatzeko proiektuan urtebeteko lanen ostean, Naider enpresak Plana amaitu du, dagozkien kofinantzaketa eta kogobernu ereduekin. Gipuzkoako eremu hau birkokatzea bilatzen duen proiektu berezi baten ondorioz sortutako plan berritzailea.

Naiderrek Biodiversidad Fundazioaren eta Trantsizio Ekologikoaren Ministerioaren laguntza jaso du eta inguruko tokiko eta udal erakundeekin ere lankidetzan aritu da. Proiektua 9km2 inguruko azterketa-eremuan burutu da, Gipuzkoako ekialdeko eremu zehatz batean. Era berean, Oarsoaldea eta Bidasoa Beheko eskualde agentziekin (Bidasoa Activa) elkarlanean aritu gara, bai eta azterketa-eremuan udalerriak dituzten udalekin ere: Lezo, Oiartzun, Irun eta Hondarribia.

Oiartzungo Lanbarren eta Lezoko Salva eta Itturrin poligonoetan naturalizatu aurretik eta ondoren.

Ekintza esparrua bi eskualdeen eta lau udalerrien artean kokatzen da, Gipuzkoako lurralde gatazkatsuenetako batean. Lezo-Gaintxurizketa eraldaketa ekonomikoaren ardatzaren eta Jaizkibel-Aiako Peñas korridore ekologikoaren elkargunean kokatuta dago. Bi korridoreak, industrialak eta naturalak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Araubide berrietan (DOT) aurreikusitakoak, bai eta horien menpeko beste lurralde eta hirigintza antolamenduetan ere.

Proiektua natura eta azpiegitura berde eta urdin mota desberdinak erabiltzeko beharrarekin jaio zen, ingurune naturaltik historikoki urrun dagoen industria-ingurunea berritzeko eta hobetzeko elementu gisa, eta bere posizionamendu industrialari dagokionez baztertua. Mota honetako neurriak txertatzeak industria-jardueraren ingurumenean duen eragina murriztea ahalbidetzen du, lurzorua eta industria-jarduera modernizatu eta birbalorizatuz. Modu honetan, hiri-ingurunearen eta natura-ingurunearen elkarbizitza berraztertzen da eskualdeko trantsizio ekologikoa katalizatuko duen industriaren eta naturaren arteko sinbiosi formula gisa.

Oiartzungo Lanbarren industrialdearen irudia, pergolak eta landarezko estalkiak, eguzki plakak eta azpiegitura urdinak, hala nola bi kanalak eta euri lorategiak.

Proposamen honek orain arte bi korridoreak elkarri begira garatzea ahalbidetzen du, bata bestean diluituz. Naturalizazio neurri hauek sartuz, bi garapen horiek eraginkorrak izatea posible da. Biodibertsitatearen Fundazioak onartzen duen proposamenak FA-8an, autobideetan eta trenbideetanen fauna-pasaguneak txertatzea bilatzen du; industria-hiri-ehunean korridore berdeak eta biokanalak sortzeak eta korridore ekologikoko zenbait guneren basoberritzeren eta bere buffer-eremuen artean, beste ekimen batzuen artean, espazio kolektiboak funtzional eta espazioak< /strong>. Horri esker, bi eskualde hauetan kokatutako ingurumen-balio nabarmena duten eremuak batzea ahalbidetzen da.

Txingudi Merkataritza Zentroa (Irun) guztiz naturalizatuta eguzki eta landarezko teilatuekin. Atzealdean, autobidean faunaren pasabidea proposatu zuen, korridore ekologikoa eraginkorra eginez.

Natura ingurunea eta bere konektibitatea hobetzen duten irtenbideak aurkezten dira. Soluzio berdinek eraldaketa-ardatzaren biziberritzea eta lehiakortasuna hobetzea ahalbidetzen dute, bere barnean dauden industrialde eta merkataritza-poligonoetako biltegietan esku hartzearekin. Honen bidez, NAIDERek lurralderako funtsezko eskualde bat birkokatzeko gai diren neurri batzuk proposatzen ditu eta Klima Aldaketara egokitzeko eta arintzeko ere balio dutenak. Azterketa bat egin da, jarduera ekonomikoak sortzen dituen isurketak zenbateraino murrizten eta xurga daitezkeen eta espazioaren naturalizazioak arrisku klimatikoak murriztea ahalbidetzen duen zenbateraino. Azterlan honetan aurkezten den azken agertokiak proiektuan parte hartzen duten poligono bakoitzeko bero-boladak, uholdeak eta luizien arriskua % 20 murriztea lortzen du.

Araso industrialdea (Irun) eguzki-teilatuak dituena, energia garbiz autohornitzeko eta euri-urak atxikitzeko lorategiak uholdeak saihesteko

Ikertutako industria-ingurunean ematen diren ekosistema-zerbitzuak hobetzea da gakoetako bat. Bildutako neurriak ezarri ondoren,naturak eskaintzen dituen zerbitzu hauek erabiltzaileen eta langileen bizi-kalitatea dezente handitu eta hobetzen dute.Airea garbitzeko, zarata hezetzeko eta berdeguneak eta aisialdirako espazioak bikoiztu egiten dira, hirukoitza eta laukoitza hurrenez hurren. Industria-inguruneak industrialdeetako pertsonei bizi-kalitatea emateko duen gaitasuna esponentzialki hazten da proposamen hau gauzatzean.

Lanbarren industrialdea (Oiartzun), eremu naturalizatua, biokanalekin, arboladura linealarekin eta horma eta fatxada berdeekin, hala nola airearen arazketa, zarata murriztea, aisialdia eta euri-uretatik kudeatzea.

Industrialdeetan kokatutako biltegi eta eraikinen naturalizazioak energia eraginkortasunari bultzada emango dio. %23ko aurrezpen termikoa eta %25eko elektrikoarekin, teilatu berdeak eta eguzki-teilatuak, hurrenez hurren, aurrezki ekonomikoa sortzeko neurri interesgarrienetako bat bezala aurkezten dira. Era berean, industria-lurzorua, biltegiak, poligonoak eta industria-ardatza oro har balioesten laguntzen duten neurriak.

Proposamen hau tokiko, eskualdeko, eskualdeko eta eskualdeko agintarien esku izanda, irtenbide berritzaile eta iraunkor bat eman ahal izango diote lurraldeko industria eta merkataritzako funtsezko polo ekonomikoetako bati. Gainera, kaltetutako enpresek eta gainontzeko eragile ekonomikoek aukera izango duteberen industria-eremuak jarduera ekonomiko berritzaile eta garbirako erakarpen-polo handienetako bat bezala birkokatzekon kokatuz, beharrezko ekologikoaren abangoardian kokatuz. trantsizioa..

IKUSI AMAIERAKO DOKUMENTUA OSOA ETA BESTE INFOGRAFIKO MATERIALA